تبلیغات
yousefbabazadeh موزیک و آهنگ - سوال اجتماعی فصل۵

سوال اجتماعی فصل۵

سه شنبه 25 آبان 1395 11:46 ب.ظ

 

درس های هشتم و هفتم

 • درس های هشتم و هفتم

  سوالات درس   5                    

      1-     بلوغ چیست و در چه دوره سنی رخ میدهد ؟

       تغییرات جسمی دوره نوجوانی ( 12  تا  18 سال)  را بلوغ می گویند

      2-     در دوره ای که بلوغ رخ می دهد  علاوه بر تغییرات جسمی ، چه تغییرات دیگری رخ می دهد ؟

      تغییرات ذهنی و اجتماعی

      3-     چرا افراد در دوره نوجوانی بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند؟

      به دلیل برخی خصوصیاتی که در دوران بلوغ به وجود میآید، افراد حسا س ترند و ممکن است روحیهٔ هیجانی و کنجکاوی آنها باعث شود که بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار بگیرند.

      4-     برخی از مهمترین آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی وبلوغ را نام ببرید؟

      پرخاشگری و نزاع و اعتیاد

      5-     پرخاشگری ونزاع ، که از آسیب های اجتماعی است نتیجه چیست؟

      پرخاشگری و نزاع، نتیجهٔ کنترل نکردن خشم است

      6-     به چه کسانی پرخاشگر میگویند؟

      افرادی که را ههای درست ابراز خشم را یاد نگرفته و نمیتوانند به طور معمول خشم خود را کنترل )مهار( کنند، به

      افراد پرخاشگر تبدیل میشوند

      7-     رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکلهایی ممکن است بروز کند؟

      رفتارهای پرخاشگرانه درجات گوناگون دارد و  ممکن است به شکلهای مختلفی مانند آزار و اذیت، کتک

      زدن، مسخره کردن و تحقیر دیگران،  بی ادبی نمودن و ناسزا گفتن و شکستن و تخریب وسایل

      8-     پرخاشگری چه صدماتی به فرد پرخاشگر می زند؟

      نوجوانان پرخاشگر، تحمل کمی دارند. پرخاشگری همچنین مشکلاتی را در یادگیری و تحصیل به وجود میآورد

      و زمینه را برای سایر آسیبهای اجتماعی فراهم میکند. گاهی پرخاشگری ممکن است اثرات جبرا ن ناپذیری در

      زندگی فرد به وجود بیاورد

      9-     سه قاعده ای که هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم را ذکر کنید.

      1-نباید به خودم صدمه بزنم.

       2-نباید به دیگران صدمه بزنم.

      3- نباید به وسایل یا اموال خودم و دیگران، صدمه بزنم.

      10- زمانی که ما از دست کسی عصبانی می شویم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

      -          به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد  خدا ، خود را آرام کنیم.

      -          نفسهای عمیق بکشیم و از یک تا ده  بشماریم.

      -          با رعایت سه قاعد ه ای که در بالا گفته شد، علت عصبانیت خود را مؤدبانه و آرام بیان کنیم.

      -          اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم، محیط ناراحت کننده را ترک کنیم.

      -          برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزر گترها کمک بگیریم.

      11- زمانی که  دیگران  از دست ما عصبانی می شوند چه کاری باید انجام داد؟

      -          به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ما عصبانی است و علت چیست؟

      -          به حر فهای طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حر فهای او را قطع نکنیم.

      -          اگر اشتباهی مرتکب نشد ه ایم، با آرامش توضیح دهیم و اگر اشتباهی کرد ه ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیدا کنیم.

      -          اگر کسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر به شنیدن حر فهای ما نیست و ممکن است به ما صدمه بزند، فوراً صحنه را ترک کنیم و ازبزرگتر ها کمک بخواهیم

      12- به چه موادی  مخدّر  می گویند ؟ (ویژگیهای مواد مخدّر چیست؟)

      موادّ مخدّر، موادی هستند که مصرف آنها تغییراتی روی سیستم عصبی ایجاد میکند و باعث کم شدن هوشیاری و

      بی حسی و بی حالی میشوند اما پس از تمام شدن اثر آن روی مغز، فرد حال بسیار بدی پیدا  می کند و مجبور است دوباره به سمت آن ماده برود. به عبارت دیگر فرد به آن وابستگی پیدا می کند و حاضر است برای به دست آوردن آن ماده، هر کاری بکند.

      13- علت گرایش افراد به مواد مخدّر چیست؟

      بعضی از افراد ادعا می کنند برای فرار از مشکلات به این سمت کشیده شد ه اند. برخی از نوجوانان و

      جوانان که جرأت و مهارت «نه گفتن » را ندارند، تحت تأثیر دیگران قرار می گیرند و به خواسته های آنها پاسخ مثبت می دهند و فریب می خورند. بعضی دیگر از افراد از روی کنجکاوی یا خودنمایی و اینکه نشان دهند، دیگر بچه

      نیستند، سیگار و موادّ مخدّر را تجربه )آزمایش( می کنند.

      14- نظر قانون در ارتباط با افرادی که با مواد مخدّر سرو کار دارند چیست؟

      بر طبق قانون، نگهداری و مخفی نمودن، خرید و فروش و پخش، مصرف و واردات و صادرات موادّ مخدّر، جُرم است و افرادی که موادّ مخدّر را در جامعه پخش یا خرید و فروش کنند با شدیدترین مجازا تها روبه رو می شوند


برچسب ها: سوال ، اجتماعی ، فصل۵ ،