سحرگاهان که مخمور شبانه

پنجشنبه 22 مهر 1395 03:49 ب.ظ

 

سحرگاهان که مخمور شبانه | زن روز

 • سحرگاهان که مخمور شبانه | زن روز
  پست شده بوسیله shakeri در تاریخ سه شنبه, 9 شهریور, 1395 / بدون نظر
  201582019555860a


   
   

  سحرگاهان که مخمور شبانه                                     گرفتم باده با چنگ و چغانه

  نهادم عقل را ره توشه از می                                     ز شهر هستیش کردم روانه

  نگار می فروشم عشوه‌ای داد                                    که ایمن گشتم از مکر زمانه

  ز ساقی کمان ابرو شنیدم                                        که ای تیر ملامت را نشانه

  نبندی زان میان طرفی کمروار                                     اگر خود را ببینی در میانه

  برو این دام بر مرغی دگر نه                                       که عنقا را بلند است آشیانه

  که بندد طرف وصل از حسن شاهی                           که با خود عشق بازد جاودانه

  ندیم و مطرب و ساقی همه اوست                           خیال آب و گل در ره بهانه

  بده کشتی می تا خوش برانیم                                 از این دریای ناپیداکرانه

  وجود ما معماییست حافظ                                      که تحقیقش فسون است و فسانه